• Ochrona na miarę XXI wieku

  wieloletnia gwarancja
 • Prosty sposób instalacji i konserwacji

  Technologia na najwyższym poziomie.
 • Potwierdzona skuteczność

  W najbardziej ekstremalnych warunkach.
 • 1
 • 2
 • 3

Liczniki wyładowań

licznik wyładowań PLW-01
LICZNIK WYŁADOWAŃ TYPU PLW-01

Licznik PLW-01 zlicza impulsy pola elektromagnetycznego generowanego przez prąd wyładowania pioruna. Przewód uziemiający i obwód elektryczny licznika są od siebie odizolowane elektrycznie warstwą dielektryczną, co zapewnia bezpieczną eksploatację. Ilość wyładowań jest rejestrowana i sygnalizowana pulsującym czerwonym światłem diody LED.

Dane techniczne licznika wyładowań PLW-01
Nazwa produku - Licznik wyładowań PLW-01
Wykonanie zewnętrzne - Żywica dielektryczna koloru czarnego
Ciężar licznika - 0,3 kg
Wymiary PLW-01 - 120 x 65 x 25mm
Zakres działania - 50A – 100Ka
Zasilanie - Bateria w wykonaniu specjalnym, wymiana raz na 3 lata.

LICZNIK WYŁADOWAŃ TYPU PLW-02

Licznik PLW-02 zlicza impulsy pola elektromagnetycznego generowanego przez prąd wyładowania pioruna. Przewód uziemiający i obwód elektryczny licznika są od siebie odizolowane elektrycznie warstwą dielektryczną, co zapewnia bezpieczną eksploatację. Ilość wyładowań jest rejestrowana i sygnalizowana na numerycznym polu wyświetlacza.

Dane techniczne licznika wyładowań PLW-02
Nazwa produktu - Licznik wyładowań PLW-02
Wykonanie zewnętrzne - Żywica dielektryczna koloru czarnego
Ciężar licznika - 0,3 kg
Wymiary PLW-02 - 120 x 65 x 25mm
Zakres działania - 50A – 100kA
Zasilanie - Bateria w wykonaniu specjalnym, wymiana raz na 3 lata.

Zasada montażu i odczytu

licznik wyładowań

Montaż

Licznik montuje się na odprowadzeniu uziemiającym na wysokości 1,5 - 2m. od ziemi. Jest on przykręcany za pomocą dwóch śrub do metalowej podkładki. Podkładka jest mocowana za pomocą śruby do bednarki uziemienia.

Odczyt

Ilość zarejestrowanych wyładowań sygnalizowana jest poprzez cyfrę widniejącą na polu odczytowym . W przypadku gdy ilość zarejestrowanych wyładowań jest większa od dziewięciu odczytu dokonuje się poprzez zbliżenie klucza magnetycznego do prawej strony licznika. W tym przypadku ilość wyładowań zasygnalizowana zostanie długimi mignięciami diody LED licznika. Zakończenie procesu odczytu sygnalizuje krótkie mrugnięcie diody LED. Kasowanie licznika odbywa się przez zbliżenie klucza magnetycznego do lewej strony licznika. Wejście w procedurę kasowania sygnalizuje ciągłe świecenie diody LED. W tym trybie należy kilkakrotnie zbliżyć klucz magnetyczny z prawej strony licznika, aż do wyzerowania pola odczytowego.

Konserwacja

Przegląd jeden raz w roku. Należy uruchomić proces kasowania a następnie kilkakrotnie zbliżyć klucz magnetyczny z prawej strony licznika, aż do wyzerowania pola odczytowego.

LICZNIK WYŁADOWAŃ TYPU PLW-02.B

Licznik PLW-02.B zlicza impulsy pola elektromagnetycznego generowanego przez prąd wyładowania pioruna. Przewód uziemiający i obwód elektryczny licznika są od siebie odizolowane elektrycznie warstwą dielektryczną, co zapewnia bezpieczną eksploatację. Ilość wyładowań jest rejestrowana i sygnalizowana na numerycznym polu wyświetlacza.

Dane techniczne:
Minimalny prąd rejestrowalny Id - 0,7 kA
Maksymalny prąd rejestrowalny Imax - 100 kA
Szczelność IP - 84
Zakres temperatury pracy - -40°C +85°C
Zasianie - brak
Zgodność z UTC 17-106

LICZNIK WYŁADOWAŃ TYPU PLW-03

Licznik PLW 03 zlicza impulsy pola elektromagnetycznego generowanego przez prąd wyładowania pioruna. Ilość wyładowań jest rejestrowana i sygnalizowana za pomocą wyświetlacza LED. Licznik służy do zliczania oraz pomiaru prądu wyładowania, zapisuje informacje o dacie i godzinie wystąpienia wyładowania wraz z pomiarem.

Dane techniczne:
Minimalny prąd rejestrowalny Id - 0,7 kA
Maksymalny prąd rejestrowalny Imax - 100 kA
Szczelność IP - 64
Zakres temperatury pracy - -40°C +85°C
Zasianie - bateria

 • Potwierdzona wysoka skuteczność działania
 • Sprawdzona, solidna konstrukcja mogąca wytrzymać wielokrotne uderzenia piorunów
 • Dostępny w wersji z układem testującym
 • Wykonane badania i właściwości techniczne poświadczone przez Instytut Energetyki w Warszawie
 • Wieloletnia gwarancja
 • Możliwość podłączenia rejestratora wyładowań atmosferycznych
 • Całkowita niezawodność w różnych warunkach klimatycznych
 • Prosty sposób instalacji i konserwacji
 • Niższe koszty w stosunku do instalacji konwencjonalnej
 • Zastosowane rozwiązanie techniczne chronione patentem w wielu krajach świata
 • Proces produkcji podlegający wymaganiom ISO 9001:2008 oraz Qualifoudre INERIS
 • Produkt przebadany zgodnie z normą NFC 17-102 w laboratoriach wysokich napięć: LGE w Pau, EDF w Renardieres (Francja), SJTU w Shanghai w Chinach